Knud Knudsen

Parti ved Evanger.

Jernbane, Bygd, Kirke, Elv, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-1318-2629

Olai Schumann Olsen

[Oversiktsbilde]

Landskap, Landscape, Bygninger, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-so-2913

Knud Knudsen

Parti fra Evanger (Vossebanen)

Evanger kirke

Jernbanestasjon, Bygd, Kirke, Bro, Elv, Hesje, Vann, Gravplass, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-2127-0963

Knud Knudsen

Evanger, Vos

Gård, Bygd, Robåt, Kirke, Hesje, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0131

Knud Knudsen

Parti fra Evanger (Vossebanen)

Evanger kirke

Gård, Bygd, Robåt, Kirke, Elv, Vossebanen

Fotografi ubb-kk-2127-0964