Samlinger knyttet til Apostelkirken i Bergen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067

Avskrift av diplom datert 1502, 18. april. Bergen

1502-04-18

Hans, biskop i Bergen, Christiern, prost ved Apostelkirka, og fire rådmenn i Bergen dømmer i en sak mellom Margrethe Ivarsdotter og Torleiv Benkestokk. Margrete klager over at Torleiv har tatt hennes landskyld av Sebjørntun og ...

Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Landskyld

Diplom ubb-diplom-0176

Avskrift av diplom datert 1504, 15. september. Bergen

1504-09-15

Erkebiskop Gaute i Trondhjem, biskop Hans i Bergen og prost Christen Pederssen ved Apostelkirken tilkjenner på grunn av en ulovlig betingelse ved pantsettelsen, Eilif Andorssøn hans odelstomt Bratten ved Bryggen i Bergen som hans far ...

Middelalderen, Rettssak, Odelsrett, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv, Kirkehistorie

Diplom ubb-diplom-0180

Avskrift av diplom datert 1346, 14. juli. Bergen

1347-07-14

Fire menn kunngjør at Sira Torstein Halgrimsson, korsbror ved Apostelkirka i Bergen, solgte til Bratte Aslaksson halvannet månedsmatsbol i Samland i Jondal, for 9 forngilde mark. Bratte skyldte da Torstein 6 andre mark, som han ...

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Gjeld, Salg

Diplom ubb-diplom-0029

Avskrift av diplom datert 1504, 26. februar. Bergen

1504-02-26

Hans (Theiste), biskop i Bergen, Christen Pederssen, prost ved Apostelkirken, Henrik Bagge, høvedsmann på Kongsgården, og lagmann Erlend Frk tilkjenner Eilif Andorssøn en grunn ved navn Bratten som ligger ved Bryggen, som hans far hadde ...

Middelalderen, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv, Kirkehistorie, Rettsvesen

Diplom ubb-diplom-0179