Atelier KK

[Solheimsgaten 7 ca. 1921]

Solheimsgaten 7 ca. 1921

Arbeider, Hest, Hestekjerre, Fabrikk, Trelasthandel, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger, Sagbruk- & trælastforretninger

Fotografi ubb-kk-n-216-001