Atelier KK

[Nygårdsgaten 38, A. Hermansen Fedevareforretning.]

Utstilling av smør ca. 1924

Reklame, Vindu, Fetevare, Fetevarehandlere

Fotografi ubb-kk-n-267-050