Diplom datert (1772, 10. juni) Langlo (Stranda, Møre og Romsdal)

1772-06-10

Sorenskriver Melchior Falch samt lagrettemenn på Sunnmøre foretar åstedebefaring og dom i saken mellom gårdene Alstad og Alstadseteren. Saksøkeren Ingebrigt Pedersen Alstadseter har stevnet Ole Nielsen og Ole Pedersen Alstad for påtrengende og skadelig skogshugst, ...

Diplom ubb-diplom-1428

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Historiske opptegnelser av Peder Fylling,

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie, Fredagsbønn, Bønn, Julebukk

Manuskript ubb-ms-0185-m-08

Jørgen Grundtvig-Olsen

Habostaddalen. Ved Patchellshytta

1928-08-15

Landskap, Friluftsliv, Mann, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1011

Jørgen Grundtvig-Olsen

Ved Patchellshytta

1931-07-28

Landskap, Friluftsliv, Mann, Hytte, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1090

Jørgen Grundtvig-Olsen

Dalsnibba, mod fjorden

1934-07-31

Landskap, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1137

Jørgen Grundtvig-Olsen

Dalsnibba, sydoestover

1934-07-31

Landskap, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1138

Jørgen Grundtvig-Olsen

Dalsnibba, nordöstover

1934-07-31

Landskap, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1139

Jørgen Grundtvig-Olsen

Dalsnibba, mod fjorden

1934-07-31

Landskap, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1140