Knud Knudsen

Parti fra Odde, Hardanger

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0838a

Knud Knudsen

Odde i Hardanger

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Kirke, Oversiktsbilde, Vei

Fotografi ubb-kk-1622-08847

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Den gamle steinkirken ble revet ned i 1870, og den nye langskipskirken av tre stod ferdig sommeren 1870.

Fjell, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Naust, Vei, Tregjerde, Utløe

Fotografi ubb-kk-1318-0512

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Odda fotografert med den gamle steinkirken til høyre, til venstre for den er Monsens hotell. Rymbelen er midt på bildet. Steinkirken ble revet i 1870

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Hesje, Naust, Vei, Fraktefartøy, Utløe

Fotografi ubb-kk-ns-0273

Knud Knudsen

Odde i Hardanger

Odda fotografert mot nord, med det første Hotel Hardanger i forgrunnen

Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Dampskip, Hesje, Naust, Klesvask, Tregjerde, Helletak, Karjol, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0552

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger (Keiserskibene)

Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Dampskip, Hesje, Naust, Klesvask, Tregjerde, Helletak, Karjol, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0553

Knud Knudsen

Odde i Hardanger.

Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-2127-0001

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Hardanger

Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Vann, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0838b

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Odda gamle steinkirke ble revet i 1870

Fjell, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Vann, Havnebod

Fotografi ubb-kk-ns-0002

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Hardanger

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Bolighus, Hesje, Naust, Vei, Tregjerde, Løe, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0839

Knud Knudsen

Odde i Hardanger.

1882-10-28

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Bolighus, Hesje, Naust, Vei, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2290

Knud Knudsen

Odde i Hardanger.

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Vei, Tregjerde, Tjern

Fotografi ubb-kk-1318-3176

Knud Knudsen

Odde i Hardanger

Skip, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Vann, Sjøbod, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ncx-0234

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Naust

Fotografi ubb-kk-na-0002

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Odda fotografert mot Rymbelen, det nåværende torget og Eitrheimsvegen, Brotateigen

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Bolighus, Naust, Tregjerde, Tjern

Fotografi ubb-kk-1318-0418