Atelier KK

[Øvregaten 21]

1926-01-07

Øvregaten 21. Kontoret til Brandforsikringsselskapet Law Union & Rock ins. Co. Ltd. I vinduene er utstilt vekter

Fotografi ubb-kk-n-287-052