Atelier KK

[Interiør fra John Griegs Boktrykkeri A/S ca. 1921]

Interiør fra John Griegs Boktrykkeri A/S ca. 1921

Trykkeri, Verkstedsmaskin, Boktrykkerier

Fotografi ubb-kk-n-218-012

Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921

Trykkeri, Boktrykkerier, Settekasse

Fotografi ubb-kk-n-218-015

Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921

Arbeider, Trykkeri, Boktrykkerier, Settekasse

Fotografi ubb-kk-n-218-017

Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921

Trykkeri, Verkstedsmaskin, Boktrykkerier

Fotografi ubb-kk-n-218-013

Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921

Trykkeri, Boktrykkerier, Trykkpresse

Fotografi ubb-kk-n-218-016

Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921

Trykkeri, Verkstedsmaskin, Boktrykkerier

Fotografi ubb-kk-n-218-010

Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921

Trykkeri, Verkstedsmaskin, Boktrykkerier

Fotografi ubb-kk-n-218-011

Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921

Trykkeri, Boktrykkerier, Settekasse

Fotografi ubb-kk-n-218-014