Enoch Djupdræt

[Lærdal og elven, der laksen hopper]

Lærdal og elven, der laksen hopper

Friluftsliv, Elv, Fiske

Fotografi ubb-dju-nx-1249

Knud Knudsen

Parti ved Hæg i Lærdal

Gård, Elv, Uthus, Hesje

Fotografi ubb-kk-1622-08339

Enoch Djupdræt

[Lærdal og elven, der laksen hopper]

Lærdal og elven, der laksen hopper

Friluftsliv, Fisker, Elv

Fotografi ubb-dju-nx-1250

Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke i Lærdal

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Elv, Vei, Stabbestein, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0855

Jørgen Grundtvig-Olsen

Ovenfor Husum. Sogn

1905-07-06

Landskap, Elv

Fotografi ubb-go-b-0177

Jørgen Grundtvig-Olsen

Hvor laksen standser. Lærdalselven

1905-07-06

Landskap, Elv

Fotografi ubb-go-b-0179

Knud Knudsen

Parti mellem Lærdalsøren og Blaaflaten

Hest, Bro, Elv, Telegrafstolpe, Karjol, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-08311

Knud Knudsen

Borgunds Kirke, Lærdal

Borgund Stavkirke, Borgund Kirke, Kirkevoll (Borgund) Hotell

Stavkirke, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Elv, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-2127-0854

Jørgen Grundtvig-Olsen

Nedre Kvamme bro. Sogn

1905-07-06

Landskap, Elv, Steinbro

Fotografi ubb-go-b-0178

Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke i Lærdal

Stavkirke, Kirke, Elv, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-1622-08330

Atelier KK

[Lærdalselven]

Lærdalselven

Landskap, Elv

Fotografi ubb-kk-pk-7218

Enoch Djupdræt

[Lærdalselva (manipulert bilde)]

Lærdalselva (manipulert bilde)

Landskap, Elv, Laks

Fotografi ubb-dju-p-0910

Enoch Djupdræt

[Lærdal og elven, der laksen hopper]

Lærdal og elven, der laksen hopper

Landskap, Bro, Elv

Fotografi ubb-dju-nx-1244

Enoch Djupdræt

[Lærdal og elven, der laksen hopper]

Lærdal og elven, der laksen hopper

Landskap, Bro, Elv

Fotografi ubb-dju-nx-1245