Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919

Fiskebåt, Brygge, Fiskeri-handel, Våg, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Fotografi ubb-kk-n-189-003

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919

Fiskebåt, Brygge, Robåt, Fiskeri-handel, Vindu, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Fotografi ubb-kk-n-189-002

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919

Fiskebåt, Brygge, Fiskeri-handel, Vindu, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Fotografi ubb-kk-n-189-001

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919

Fiskeri-handel, Byggeplass, Våg, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Fotografi ubb-kk-n-189-004

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919

Fiskeri-handel, Byggeplass, Våg, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Fotografi ubb-kk-n-189-005