Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Gravplass

Fotografi ubb-kk-n-264-042

Knud Knudsen

Parti fra Kalfaret ved Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Sykehus, Hospital, Vei, Gravplass, Allé

Fotografi ubb-kk-1318-0027

Marcus Selmer

[Pleiestiftelsen, Kalfaret og assistentkirkegården]

Barn i lek, Hospital, Gravplass

Fotografi ubb-s-058

Marcus Selmer

[Stadsporten og Domkirken sett fra Assistentkirkegården]

Port, Domkirke, Gravplass

Fotografi ubb-s-060

Gustav Brosing

Ole Bulls gravsted

Grav, Gravplass

Fotografi ubb-bros-03778a

Knud Knudsen

Kalfaret seet fra Nygaard ved Bergen.

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-kk-1318-2132

K. Knudsen & Co.

Ole Bulls grav.

Grav, Gravplass

Fotografi ubb-kk-pk-0497a

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Gravplass

Fotografi ubb-kk-n-264-043

Knud Knudsen

Parti af Kalfarveien ved Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Sykehus, Hospital, Gravplass, Allé

Fotografi ubb-kk-ns-0504

Marcus Selmer

[Bergen]

Bergen

By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-s-072

Knud Knudsen

[Familiegravsted til Myhlenphort]

Graven til Jan Bøe, Maria Elisabeth, Christine Olette og Iver Bøe Myhlenphort.

Gravstein, Metallgjerde, Grav, Krigskirkegård

Fotografi ubb-kk-nbx-0557

K. Knudsen & Co.

Ole Bulls grav.

Grav, Gravplass

Fotografi ubb-kk-pk-0497a

Knud Knudsen

[Familiegravsted til Myhlenphort]

Graven til Jan Bøe, Maria Elisabeth, Christine Olette og Iver Bøe Myhlenphort.

Gravstein, Metallgjerde, Grav, Krigskirkegård

Fotografi ubb-kk-nbx-0556

Knud Knudsen

Kalfaret ( omkr. 1865)

Hospital, Rekkverk, Gravplass, Allé

Fotografi ubb-kk-m-127

Knud Knudsen

[Kirkegård]

Graven til Theodora Hendriette Hasselberg 01.03.1843 - 02.05.1864.

Kiste, Grav, Gravplass, Kors

Fotografi ubb-kk-nsx-0543

Atelier KK

[Gravmonument]

Gravmonument

Gravstein, Gravplass

Fotografi ubb-kk-n-264-044

Ukjent

[Kalfarveien 10]

Bygget i 1914 for Haakon Ameln

Villa, Gravplass

Fotografi ubb-lan-022