Ukjent

Christiansand. Ved Toldboden

Kortet er stemplet 28.09.1908.

Gate, By- og småsteder, Tollbod

Postkort ubb-bs-pkn-00460