Atelier KK

[Ervingen, Strandgaten 77]

Barn, Restaurant/Kafe, Barber- og frisørsalong, Brostein, Urmaker, Manufakturhandel, Kaffehuse, Manufakturforretninger, Frisør-& barberforretninger, Urmakere

Fotografi ubb-kk-n-228-002

Norvin Reklamefoto

Bondeungdomslaget

Bygninger, Gate

Fotografi ubb-nor-b-2497

Ukjent

Hordaheim Hotel, bergen

Bygninger, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Lastebil

Fotografi ubb-kk-pk-7388

Atelier KK

[Strandgaten 81]

Strandgaten 81

By- og småsteder, Butikk, Gate, Bank, Brostein, Steinhelle, Barber

Fotografi ubb-kk-n-315-015