Hans Henrich Dedichen

Kort Relation om de Søefarendes Fattighuus udi Bergen tilligemed den derved indrettede Nye Stiftelse. Skrevet i anledning af kgl. Rescript 3/11 1753 af Henrik Dediken, p. t. forstander for de Søefarendes Fattighus og Bradbænken. Vedheftet en trykt plakat av 3/11 1753

1754-02-06

Bergen, Sjømann, Historie, 1700-tallet, Søvæsen vedk., Bergen vedk, Fattighuset, Relation om De Søefarendes Fattighuus udi Bergen 1754, Fattigvæsenet i Bergen vedk., Sverres saga,

Manuskript ubb-ms-0025