Gustav Brosing

[Nøstegaten 65B. Knøsesmuget opp til venstre.]

1957-08-07

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smed

Fotografi ubb-bros-00002a

Gustav Brosing

Knøsesmuget. Til høyre Nøstegt 65 B

1961-08-08

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smau, Kumlokk, Brostein

Fotografi ubb-bros-01410

Gustav Brosing

Smed og hovslager Pisani utenfor smien/verkstedet i Frimannssmug/Nøstegaten 65B

1957-06-26

Kusken Odd Mathisen står ved hesten. Ved siden av å være kusk hos hesteeier Bjørge var han også en god travkusk som vant mange amatørløp. Han kjørte mye på gamle Nesttun travbane.

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Fotografi ubb-bros-00157c

Gustav Brosing

[Smed og hovslager Pisani i arbeid, Frimannssmuget/ Nøstegaten 65b]

Smed og hovslager Pisani i arbeid, Frimannssmuget/ Nøstegaten 65b

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Brostein, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Fotografi ubb-bros-00157b

Gustav Brosing

Nøstegaten 65B

1961-08-08

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatedør, Dørportal

Fotografi ubb-bros-01443

Gustav Brosing

[Nøstegaten 65B]

1957-08-07

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smed

Fotografi ubb-bros-00002b

Gustav Brosing

[Pisanis smie i Frimannssmug/ Nøstegaten 65 b]

Interiør fra smed og hovslager Pisanis smie i Frimannssmug/ Nøstegaten 65 b

Interiør, Verksted, Smed, Verktøy, Hovslager, Smie

Fotografi ubb-bros-00157a

Frimannsmug

Bildet er fotografert i Frimannsug ved Nøstegaten. Hovslageren er smed Pisani. Mannen i døren er kusken Odd Mathisen, en av hesteeier Bjørges kjørere. Han var også travkusk og kjørte mye på Nesttun Travbane. Han vant ...

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Fotografi ubb-bros-00157d

Gustav Brosing

Knøsesmuget 42 og Nøstegaten 65B

1957-08-07

Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Næringsbygg, Trelastlager

Fotografi ubb-bros-00001

Gustav Brosing

Frimannsmug

Bildet er fotografert i Frimannssmug ved Nøstegaten. Hovslageren er smed Pisani. Mannen ved hesten er kusken Odd Mathisen, en av hesteeier Bjørges kjørere. Odd Mathisen var også travkusk som kjørte mye på gamle Nesttun Travbane. ...

Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Fotografi ubb-bros-00157e