Gustav Brosing

[Verftsgaten]

1957-08-07

Veftsgaten 11, baksiden. Trappen til v. hører til Verftsgt. 13. Trangesmuget 20 rett i mot.

Bolighus, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smau, Barnevogn

Fotografi ubb-bros-00005