Gustav Brosing

[Verftsgaten]

1957-08-07

Veftsgaten 11, baksiden. Trappen til v. hører til Verftsgt. 13. Trangesmuget 20 rett i mot.

By- og småsteder, Barnevogn, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smau

Fotografi ubb-bros-00005