Catharine Hermine Kølle

'Vangs Kirke paa Hedemarken'

Trolig malt ca 1850.

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000507