Atelier KK

[Bilutstilling]

9 personbiler oppstilt utenfor Automobilkompaniet, Nygårdsgaten 13. I bakgrunnen Nygård skole

Personbil, Skolebygning, Mann, Lastebil, Bensinstasjon, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-306-129

Atelier KK

[Automobilkompaniet, Nygårdsgaten]

Sykkel, Gate, Balkong, Gutt, Reklameskilt, Barber- og frisørsalong, Bilforretning, Vindu, Barber, Automobilforretninger og rekvisita

Fotografi ubb-kk-n-331-001

Atelier KK

[Automobilkompaniet, Nygårdsgaten]

Sykkel, Gate, Balkong, Gutt, Reklameskilt, Bilforretning, Vindu, Automobilforretninger og rekvisita

Fotografi ubb-kk-n-331-002