Gustav Brosing

[Kong Oscarsgt. 52, sett fra syd. Fotografert fra Moldesmuget]

Kong Oscarsgt. 52, sett fra syd. Fotografert fra Moldesmuget

Kvinne, Bolighus, Gutt, Brostein

Fotografi ubb-bros-02232

Gustav Brosing

Kong Oscars gate

Kong Oscarsgt 52

Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bros-02231

Gustav Brosing

Kong Oscarsgate 52

1957-08-10

Gatelys, Butikk, Bolighus, Gate, Brostein

Fotografi ubb-bros-00074