Ærendlevs og Olsdrops Præste-Krønike fra 1415 til 1668, ved Jacob Clausen.

Originalen til denne avskrift oplyses at være i "Bibliotheca Academiæ Hafniensis iblandt den Collection, som Arnas Magnæus der til har skienket, under No. 872." - Errindlev og Oelstrup ligger på Lolland. Avskriften fra sidste halvdel ...

Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Prester, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, 1400-tallet, Prestekrønike, Krønike, Prestehistorie

Manuskript ubb-ms-0110