Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade i Kristiania.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg, Trikk

Fotografi ubb-kk-1318-3372b

Knud Knudsen

Karl Johans Gade, Kristiania

Teater, Park, Slottsbygning, Butikk, Næringsbygg, Trikkeskinner, Trikk

Fotografi ubb-kk-1622-09014

Knud Knudsen

Karl Johans Gade, Kristiania- II

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Slottsbygning, Gate, Butikk, Næringsbygg, Trikk

Fotografi ubb-kk-1622-09016

Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade i Kristiania.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg, Trikk

Fotografi ubb-kk-1318-3372a

Atelier KK

Oslo: Fra Karl Johan "Grand"

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Gate, Drosje, Personbil, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-nss-010-032

Knud Knudsen

Kristiana: Karl Johansgaden

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Slottsbygning, Trikkeskinner, Trikk

Fotografi ubb-kk-1622-09014a

Knud Knudsen

Parti af Karl Johan Gade, Kristiania.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Slottsbygning, Gate, Næringsbygg, Trikk

Fotografi ubb-kk-2127-0742