Sophus Tromholt

De la ville extérieure des Finlandais a Vadsø

Kaianlegg, UNESCO, Sjøbod, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-161

Sophus Tromholt

Fra den ydre Kænby ved Vadsø

Kaianlegg, UNESCO, Sjøbod, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-trom-204

Adolf Mandius Ingemann

[På tur til Vadsø]

Kvinne, Barn, Gruppeportrett, Hatt

Fotografi ubb-bs-ok-20502b

Sophus Tromholt

Udsigt til den ydre Kvænby i Vadsø

Havn, Kaianlegg, UNESCO, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-trom-227

Adolf Mandius Ingemann

Vadsø ca.1904

Hage, Hatt, Jente

Fotografi ubb-bs-ok-20502g

Adolf Mandius Ingemann

[På tur til Vadsø]

Kvinne, Barn, Gruppeportrett, Hatt

Fotografi ubb-bs-ok-20502r

Sophus Tromholt

[Treatment of a captured whale]

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-00621-166

Ken Erik Berntsen

Innvandrermonumentet i Vadsø

Monument, By- og småsteder, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-keb-0199

Sophus Tromholt

Indvoldene udtages paa Hvalen

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-trom-189

Sophus Tromholt

Udsigt til den ydre Kvænby i Vadsø

Havn, Kaianlegg, UNESCO, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-159

Sophus Tromholt

[Part of the inner Kven village in Vadsø.]

By- og småsteder, Havn, UNESCO, Fiskehjell

Fotografi ubb-bs-fol-00621-158

Adolf Mandius Ingemann

[Erling Rein]

Hatt, Gutt

Fotografi ubb-bs-ok-20502m

Sophus Tromholt

Vadsø

Landskap, By- og småsteder, UNESCO

Fotografi ubb-bs-fol-00621-157

Sophus Tromholt

Behandling af en fangen hval (Vadsø)

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-00621-166

Sophus Tromholt

Afspækningen af Hvalen

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-trom-185

Sophus Tromholt

[The church in Vadsø.]

Kirke, UNESCO, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bs-fol-00621-162

Sophus Tromholt

Manipulation d'une baleine captive (Vadsø)

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-00621-167

Ken Erik Berntsen

Kirken i Vadsø

Arkitektur og byggeskikk, Kirke, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm

Fotografi ubb-keb-0198

Sophus Tromholt

L'église a Vadsø

Kirke, UNESCO, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bs-fol-00621-162

Sophus Tromholt

Behandling af en fanget Hvalen

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-00621-164

Adolf Mandius Ingemann

[På tur til Vadsø]

Kvinne, Barn, Gruppeportrett, Hatt

Fotografi ubb-bs-ok-20502q

Sophus Tromholt

[From the outer kven village in Vadsø.]

Kaianlegg, UNESCO, Sjøbod, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-161

Sophus Tromholt

Parti af den indre Kænby i Vadsø

By- og småsteder, Havn, UNESCO, Fiskehjell

Fotografi ubb-trom-213

Sophus Tromholt

[View from Ytre Kvenby in Vadsø.]

Kaianlegg, UNESCO, Sjøbod, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-trom-204

Sophus Tromholt

Manipulation d'une baleine captive (Vadsø)

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-00621-165

Sophus Tromholt

Behandling av en fanget hval

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-trom-188

Sophus Tromholt

Parti af den ydre Kvænby i Vadsø

Bygninger, By- og småsteder, Jente, UNESCO

Fotografi ubb-trom-203

Alrich Johan Nilsen Einan

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Visittkortfotografi, Mann, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0136

Sophus Tromholt

Fra den ydre Kænby ved Vadsø

Kaianlegg, UNESCO, Sjøbod, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-161

Sophus Tromholt

[The church in Vadsø]

Kirke, UNESCO, Stakittgjerde

Fotografi ubb-trom-219

Sophus Tromholt

[Treatment of a captured whale.]

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-00621-167

Sophus Tromholt

Kirken i Vadsø

Kirke, UNESCO, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bs-fol-00621-162

Sophus Tromholt

Afspæking fuldenth paa baksiden paa hvalen

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-trom-187

N.K.

Fiskerflaaden seiler tilhavs.

Kortnummer 509

Fiske og fangst, Postkort, Fiskebåt, Seil, Seksæring

Fotografi ubb-bs-ok-06335

Ukjent

[Vadsø]

By- og småsteder, Fiskebåt, Havn

Fotografi ubb-bs-ok-21021

Sophus Tromholt

Vadsø

Landskap, By- og småsteder, UNESCO

Fotografi ubb-trom-218

Sophus Tromholt

[View from Indre Kvenby in Vadsø]

By- og småsteder, Havn, UNESCO, Fiskehjell

Fotografi ubb-trom-213

Sophus Tromholt

Gade i Vadsø

By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, UNESCO

Fotografi ubb-bs-fol-00621-163

Sophus Tromholt

[treatment of a captured wale.(Vadsø)]

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-00621-164

Sophus Tromholt

[Part of the outer kven village in Vadsø]

Bygninger, By- og småsteder, Jente, UNESCO

Fotografi ubb-bs-fol-00621-160

Sophus Tromholt

[Street in Vadsø]

By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, UNESCO

Fotografi ubb-bs-fol-00621-163

Sophus Tromholt

De la ville extérieure des Finlandais a Vadsø

Bygninger, By- og småsteder, Jente, UNESCO

Fotografi ubb-bs-fol-00621-160

Sophus Tromholt

[Carving of the whale]

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-trom-185

Sophus Tromholt

Parti af den indre Kænby i Vadsø

By- og småsteder, Havn, UNESCO, Fiskehjell

Fotografi ubb-bs-fol-00621-158

Sophus Tromholt

[Carving completed on the back of the whale]

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-trom-187

Sophus Tromholt

Behandling af en fangen hval (Vadsø)

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-00621-167

Sophus Tromholt

Treatment of a Captured Whale

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-trom-188

Sophus Tromholt

Manipulation d'une baleine captive (Vadsø)

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-00621-164

Sophus Tromholt

Behandling af en fanget hval (Vadsø)

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-00621-165

Sophus Tromholt

[The Guts are Removed from the Whale]

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-trom-189

Sophus Tromholt

[View from Ytre Kvenby in Vadsø]

Bygninger, By- og småsteder, Jente, UNESCO

Fotografi ubb-trom-203

Sophus Tromholt

De la ville intérieure des Finlandais a Vadsø

By- og småsteder, Havn, UNESCO, Fiskehjell

Fotografi ubb-bs-fol-00621-158

Sophus Tromholt

Parti af den ydre Kvænby i Vadsø

Bygninger, By- og småsteder, Jente, UNESCO

Fotografi ubb-bs-fol-00621-160

Ken Erik Berntsen

Vadsø

By- og småsteder, Sjø, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Kyst

Fotografi ubb-keb-0197

Sophus Tromholt

[View towards the Kven village in Vadsø.]

Havn, Kaianlegg, UNESCO, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-159

Sophus Tromholt

Manipulation d'une baleine captive (Vadsø)

UNESCO, Hvalfangst

Fotografi ubb-bs-fol-00621-166

Sophus Tromholt

[Street in Vadsø]

By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, UNESCO

Fotografi ubb-trom-222

Sophus Tromholt

[View towards Ytre Kvenby in Vadsø]

Havn, Kaianlegg, UNESCO, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-trom-227

Adolf Mandius Ingemann

Lillemor i haven, Vadsø ca.1904

Hage, Hatt, Jente

Fotografi ubb-bs-ok-20502j

Adolf Mandius Ingemann

Haven Vadsø ca.1904

Familien Ingemann

Kvinne, Barn, Gruppeportrett, Familieportretter, Hatt

Fotografi ubb-bs-ok-20502p

Sophus Tromholt

Rue a vadsø

By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, UNESCO

Fotografi ubb-bs-fol-00621-163

Sophus Tromholt

Vue sur la ville extérieure des Finlandais a Vadsø

Havn, Kaianlegg, UNESCO, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-159

Sophus Tromholt

Gade i Vadsø

By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, UNESCO

Fotografi ubb-trom-222

Sophus Tromholt

Kirken i Vadsø

Kirke, UNESCO, Stakittgjerde

Fotografi ubb-trom-219

Adolf Mandius Ingemann

Haven Vadsø ca.1904

Kvinne, Barn, Familieportretter

Fotografi ubb-bs-ok-20502l