Atelier KK

[Butikkinteriør fra A/S Waage & Co. Manufakturforetning på Ole Bulls plass]

Butikkinteriør fra A/S Waage & Co. Manufakturforetning på Ole Bulls plass

Interiør og innredning, Butikk, Manufakturhandel, Butikkinnredning og -utstyr

Fotografi ubb-kk-n-432-002

Atelier KK

[Butikkinteriør fra A/S Waage & Co. Manufakturforetning på Ole Bulls plass]

Butikkinteriør fra A/S Waage & Co. Manufakturforetning på Ole Bulls plass

Interiør og innredning, Manufakturhandel, Butikkinnredning og -utstyr, Butikkinteriør

Fotografi ubb-kk-n-432-001

Atelier KK

[A/S Waage & Co. manufakturbutikk på Ole Bulls plass]

A/S Waage & Co. manufakturbutikk på Ole Bulls plass

Bygninger, Gate, Butikk, Balkong, Politi

Fotografi ubb-kk-n-432-004

Atelier KK

[Interiør fra produksjonslokale hos A/S Waage & Co. Manufaktur]

Interiør fra produksjonslokale hos A/S Waage & Co. Manufaktur

Kvinne, Kvinner i arbeid, Manufakturhandel, Symaskin, Konfeksjonsfabrikk, Strykejern

Fotografi ubb-kk-n-432-003

Atelier KK

[Waage & Co. Manufakturforetning på Ole Bulls plass]

Waage & Co. Manufakturforetning på Ole Bulls plass

Bygninger, Butikk, Balkong, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-n-432-005