Atelier KK

Bergen Centrum

Kunstsamling, museum, Museum, Postkort, By- og småsteder, Vann

Fotografi ubb-kk-pk-3567

Atelier KK

[Skulpturen "Viljen" av Sofus Madsen, utstilt i Bergen Kunstforening 1941]

Skulpturen "Viljen" av Sofus Madsen, utstilt i Bergen Kunstforening 1941

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-295-060

Atelier KK

[Kristian Tysken sitt maleri utstilt på Bergen Kunstforening]

Kunst, Kunstsamling, museum, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-424-133

Atelier KK

[Tre relieff, Ingebrigt Vik-utstilling]

Tre relieff, Ingebrigt Vik-utstilling

Kunstsamling, museum, Relieff

Fotografi ubb-kk-n-299-053

Atelier KK

[Bergen Kunstforening]

Kunstutstilling med Kristian Tysken sine malerier

Kunst, Kunstsamling, museum, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-424-134

Atelier KK

[Kvinneskulptur og to barneskulpturer]

Kvinneskulptur og to barneskulpturer

Kvinne, Barn, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-177-009

Atelier KK

[Tutekanne eller kanne]

Tutekanne

Fotografi ubb-kk-n-300-029

Atelier KK

[Skulptur. Kvinne og barn]

Skulptur. Kvinne og barn

Kvinne, Barn, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-177-014

Atelier KK

[Kvinneskulptur, Ingebrigt Vik-utstilling]

Kvinneskulptur, Ingebrigt Vik-utstilling

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-299-048b

Atelier KK

[Kvinneskulptur, Ingebrigt Vik-utstilling]

Kvinneskulptur, Ingebrigt Vik-utstilling

Kunstsamling, museum, Kvinne, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-299-051

Atelier KK

[Bergen Kunstforening]

Kunstutstilling med Kristian Tysken sine malerier

Kunst, Kunstsamling, museum, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-424-137

Atelier KK

[Barneskulptur]

Barneskulptur

Barn, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-177-012

Atelier KK

["Kvinnerovet", relieff, fra Ingebrigt Vik-utstilling i kunstforeningen]

"Kvinnerovet", relieff, fra Ingebrigt Vik-utstilling i kunstforeningen

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur, Relieff

Fotografi ubb-kk-n-299-046

Atelier KK

[Barneskulptur]

Barneskulptur

Barn, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-177-011

Atelier KK

[Utstilling]

Skulptur, kvinnehode, fra Ingebrigt Vik-utstilling

Kunstsamling, museum, Kvinne, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-299-047

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lille Lungegårdsvann]

1963-09-19

Lille Lungegårdsvann

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-129875

Atelier KK

[Kvinneskulptur]

Kvinneskulptur

Kvinne, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-177-008

Atelier KK

[Skulpturen "Viljen" av Sofus Madsen utstilt i Bergen Kunstforening 1941]

Skulpturen "Viljen" av Sofus Madsen utstilt i Bergen Kunstforening 1941

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-295-063

Atelier KK

[Skulptur, Ingebrigt Vik- utstilling]

Skulptur, Ingebrigt Vik- utstilling

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-299-048a

Atelier KK

[Utstilling av arkitekttegninger til Storetveit kirke, arkitekt Ole Landmark]

Utstilling av arkitekttegninger til Storetveit kirke, arkitekt Ole Landmark

Kunstsamling, museum, Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter, Situasjonsplan

Fotografi ubb-kk-n-299-055

Atelier KK

[Utstillingslokale med skulpturer]

Utstillingslokale med skulpturer

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur, Mann

Fotografi ubb-kk-n-177-015

Atelier KK

[Kvinneskulptur]

Kvinneskulptur

Kvinne, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-177-010

Atelier KK

[Barn ved tre. Skulptur]

Barn ved tre. Skulptur

Statue/Skulptur, Barn i grupper

Fotografi ubb-kk-n-177-016

Atelier KK

[Kristian Tysken sitt maleri utstilt på Bergen Kunstforening]

Kunst, Kunstsamling, museum, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-424-135

Atelier KK

[Skulptur, barnehode, Ingebrigt Vik-utstilling]

Skulptur, barnehode, Ingebrigt Vik-utstilling

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-299-050

Atelier KK

[Interiør fra Bergen Kunstforening, fra Sofus Madsen-utstilling 1941]

Interiør fra Bergen Kunstforening, fra Sofus Madsen-utstilling 1941

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-295-059

Atelier KK

[Skulpturen "Viljen" av Sofus Madsen utstilt i Bergen Kunstforening 1941]

Skulpturen "Viljen" av Sofus Madsen utstilt i Bergen Kunstforening 1941

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-295-062

Atelier KK

[Kvinneskulptur, Ingebrigt Vik-utstilling]

Kvinneskulptur, Ingebrigt Vik-utstilling

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-299-049

Atelier KK

[Utstilling av arkitekttegninger til Storetveit kirke, arkitekt Ole Landmark]

Utstilling av arkitekttegninger til Storetveit kirke; arkitekt Ole Landmark

Kunstsamling, museum, Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter, Situasjonsplan

Fotografi ubb-kk-n-299-056

Atelier KK

[Kristian Tysken sitt maleri utstilt på Bergen Kunstforening]

Kunst, Kunstsamling, museum, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-424-136

Atelier KK

[Utstilling av arkitekttegninger til Storetveit kirke, arkitekt Ole Landmark]

Utstilling av arkitekttegninger til Storetveit Kirke; til venstre tre tegnet av Ole Landmark, de andre med motto "Pastorale" av ukjent arkitekt

Kunstsamling, museum, Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter, Situasjonsplan

Fotografi ubb-kk-n-299-057

Atelier KK

[Tre kvinneskulpturer, Ingebrigt Vik-utstilling]

Tre kvinneskulpturer, Ingebrigt Vik-utstilling

Kunstsamling, museum, Kvinne, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-299-052

Atelier KK

[Interiør fra Bergen Kunstforening, fra Sofus Madsen-utstilling 1941]

Interiør fra Bergen Kunstforening, fra Sofus Madsen-utstilling 1941

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-295-058

Atelier KK

[Skulpturen "Gravferd" av Sofus Madsen]

Skulpturen "Gravferd" av Sofus Madsen

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-295-057

Atelier KK

[Skulpturen "Viljen" av Sofus Madsen utstilt i Bergen Kunstforening 1941]

Skulpturen "Viljen" av Sofus Madsen utstilt i Bergen Kunstforening 1941

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-295-061

Atelier KK

[Skulptur, mannshode, Ingebrigt Vik-utstilling]

Skulptur, mannshode, Ingebrigt Vik-utstilling

Kunstsamling, museum, Statue/Skulptur, Mann

Fotografi ubb-kk-n-299-054

Atelier KK

[Skulptur. Kvinne og barn]

Skulptur. Kvinne og barn

Kvinne, Barn, Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-n-177-013