Antegnelser - væsentlig Antikvariske 39: [Omtale av ring funnet i kapell i Søvde, Luster]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Manuskript ubb-ms-0199-e-14

Catharine Hermine Kølle

'Jordangerkirke i Sogn, med nærmeste Omegn'

Joranger kirke i Luster. Trolig malt ca 1835.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000485

Catharine Hermine Kølle

'Fortundal i Sogn'

Fortundalen, Luster.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000489

Catharine Hermine Kølle

'Fejgumfos i Lyster'

Trolig malt ca 1835.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000484