Knud Knudsen

[Sovesal]

Skolebygning, Spesialskole, Sovesal, Seng

Fotografi ubb-kk-ncn-0142

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Sæthres Institut for aandsvage Børn, fra 1901 Eikelund offentlige Aandssvageskole (Staten som eier)

Vann, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0081

Atelier K. Knudsen

[Elever ved spesialskolen]

Elev, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0096

Olai Schumann Olsen

[Skoglandskap]

Ukjent sted

Landskap, Vei, Skog, Trebygning, Spesialskole

Fotografi ubb-so-2265

Atelier K. Knudsen

[Elever ved Sæthres Institut]

Klasse, Elev, Symaskin, Veving, Spesialskole, Rokk

Fotografi ubb-kk-ncn-0085

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut]

Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0144

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institutt]

Elev, Spesialskole, Krokket

Fotografi ubb-kk-ncn-0143

Knud Knudsen

[Høyonn ved Sæthres Institut]

Skolebygning, Gruppe, Spesialskole, Høykjøring, Høyonn

Fotografi ubb-kk-ncn-0131

Olai Schumann Olsen

[Landskap]

Landskap, Vei, Bolighus, Spesialskole

Fotografi ubb-so-2651

Olaf Andreas Svanøe

Sæthres Institut ved Bergen

"Sæthres Institut for aadsvage Børn"

Spesialskole

Fotografi ubb-bros-01102

K. Knudsen & Co

[Sæthres institutt]

Utdanning, Skomaker, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0140b

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0082

Atelier K. Knudsen

["Sæthres Institut for Aandsvage Børn"]

Vann, Hesje, Naust, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0101

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut for aandssvage Børn]

Skolebygning, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0104

Knud Knudsen

[Sæthres Institut]

Skolebygning, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0130

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut for aandssvage Børn]

Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0103

Atelier KK

[Sæthres institut]

Interiør, Utstilling, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0146

[Jacob Sæthre på rotur sammen med skoleelever]

Robåt, Elev, Vann, Spesialskole, Bestyrer

Fotografi ubb-kk-ncn-0133

Knud Knudsen

[Sæthres Institut]

Skolebygning, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0129

Johan Kjennerud

[Paradis]

Område på Paradis med Sæthres institutt for aansvage børn i bakgrunnen

Landskap, Spesialskole

Fotografi ubb-bs-ok-15041

Atelier K. Knudsen

[Ved Sæthres Institut]

Ved Sæthres Institut

Hage, Elev, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0088

Knud Knudsen

[Sovesal]

Skolebygning, Spesialskole, Sovesal, Seng

Fotografi ubb-kk-ncn-0141

Atelier KK

[Sæthres institut]

Bestyrer Jakob Sæthre på rotur sammen med skoleelever.Sæthres Institut for aandsvage Børn i bakgrunnen.

Robåt, Elev, Vann, Spesialskole, Bestyrer

Fotografi ubb-kk-ncn-0093

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institutt]

Bolighus, Hage, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0140a

Atelier K. Knudsen

["Sæthres Institut for Aandsvage Børn"]

Elev, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0090

Atelier K. Knudsen

["Sæthres Institut for Aandsvage Børn"]

Elev, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0080

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Hage, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0102b

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut]

Sæthres Institut

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Fotografi ubb-kk-ncn-0132

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Sæthres Institut for aandsvage Børn, i 1901 kjøpt av staten og fikk da nytt navn: Eikelund offentlige Aandsvageskole

Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Fotografi ubb-kk-ncn-0083

Atelier K. Knudsen

[Sæthres Institut for aandssvage Børn]

Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0102a

Knud Knudsen

[Elever ved Sætres Institut]

Elev, Veving, Spesialskole, Sying, Spinning

Fotografi ubb-kk-ncn-0139

Atelier K. Knudsen

[Sæthres institut]

Elev, Spesialskole, Sløydsal, Sløyd

Fotografi ubb-kk-ncn-0145