Gustav Brosing

Fortunen

Gate, Lastebil, Brostein, Personbil, Forretningsgård, Folkevogn, Manufakturhandel, Varemagasin

Fotografi ubb-bros-02896

Atelier KK

[Hans H. Iversen, herreekvipering, Strandgaten 12]

Hans H. Iversen, herreekvipering, Strandgaten 12

Bil, By- og småsteder, Gate, Gjenreising og sanering, Herreekviperingsforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-042