Elenchus Librorum Qvorundam Antiqvissimorum, Qvos tam Primo, ex Offician præcipu Holana, qvam Dein Skalholtina, Duobus proxime Præcedentibus, impressos indagavi Seculis. (1540 - 1703).

Indeholder en fortegnelse over de bøker som fra 1572 til 1696 er trykt i Holar og Skaalholt paa Island tillikemed biografiske oplysninger om biskop Gudbrandus ...

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Bokhistorie, Island, Kirkehistorie, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bokfortegnelse

Manuskript ubb-ms-0128