Elenchus Librorum Qvorundam Antiqvissimorum, Qvos tam Primo, ex Offician præcipu Holana, qvam Dein Skalholtina, Duobus proxime Præcedentibus, impressos indagavi Seculis. (1540 - 1703).

Indeholder en fortegnelse over de bøker som fra 1572 til 1696 er trykt i Holar ...

Religion, Island vedk., Kirkehistorie, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Register over bøker, trykt paa Island 1572- 1696

Manuskript ubb-ms-0128