Diplom datert 1453, 8. april, Borgund, (Møre og Romsdal).

1453-04-08

Fire menn gjør kjent, at Sæmund Olafssøn tok i seg de ord han i overmot og drukken tilstand hadde sagt om Sigurd Torleifssøn, som dermed var tilfreds. Trykt i Diplomtarium Norvegicum B.1. Nr. 824.

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Rettssak, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0130