Ukjent

[Nøstekaien]

Nøstekaien

By- og småsteder, Mann, Hatt, Kaianlegg, Trekasse, Veske

Fotografi ubb-bs-ok-11929

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gassverket, Jekteviken]

1962-07-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Gassverk

Fotografi ubb-w-f-080464

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sukkerhusbryggen]

1960-07-04

Sukkerhusbryggen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009515

Alfred Brundtland

Fra Nøstebryggen Bergen

Skip, Postkort, Kaianlegg

Fotografi ubb-bros-04612

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nøstet]

1964-09-11

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143591