Atelier KK

[Arkitekttegning. Fana kirke]

Arkitekttegning. Fana kirke

Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-260-026

Enoch Djupdræt

[Fana kirke]

Kirke

Fotografi ubb-dju-p-0766

Atelier KK

[Eksteriør, Fana kirke. Sett fra nordvest]

Eksteriør, Fana kirke. Sett fra nordvest

Kirke, Snø, Arkitekt, Kirkespir, Gravstein, Inngangsparti, Klokketårn, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-030

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fana kirke]

1961-08-23

Fana kirke

Flyfoto, Kirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053681

Atelier KK

ubb-kk-n-290-040

Repro. Arkitekttegning. Fana Kirke. Tre forskjellige snitt gjennom kirken

Kirke, Arkitekt, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-290-040

Atelier KK

[Eksteriør, Fana kirke. Sett fra nordvest]

Eksteriør, Fana kirke. Sett fra nordvest

Kirke, Gravplass, Arkitekt, Kirkespir, Vindu, Klokketårn, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-021

Enoch Djupdræt

Fana kirke, Fana. År 1150.

Kirke

Fotografi ubb-dju-p-0762c

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst.]

Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst.

Kirke, Arkitekt, Steintrapp, Varebil, Tønne, Vindu, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Fotografi ubb-kk-n-306-014

Atelier KK

[Interiør Fana kirke]

Interiør Fana kirke. Kirkeskip og galleri sett fra koret og alteret. Døpefont og korbue.

Kirke, Arkitekt, Lysekrone, Orgel, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-008

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fana kirke]

1961-08-23

Fana kirke

Flyfoto, Kirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053686

Atelier KK

[Parti fra Fana. Fana kirke og Kirkevoll skole sett fra sørvest]

Parti fra Fana. Fana kirke og Kirkevoll skole sett fra sørvest

Kirke, Skolebygning, Gård, Bygd, Bolighus, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-306-059

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fana]

1964-08-11

Fana

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143504

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Orgel]

Kirke, Orgel

Fotografi ubb-kk-n-306-017

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fana kirke]

1961-08-23

Fana kirke

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053687

Atelier KK

Fana: utsigt fra Fanafjeld

Utsikt fra Fanafjell mot Fana kirke og Fanahammaren

Fjord, Kirke, Vei, Gård, Bygd, Skog

Fotografi ubb-kk-n-306-042

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets sørside]

1928-12-29

Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets sørside

Kirke, Arkitekt, Vindu, Glassmaleri, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-039

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Sakristiet og kirken sett fra sør-vest]

1928-12-29

Kirke, Arkitekt, Vindu, Steinmur, Helletak, Arkitekter, Sakristi

Fotografi ubb-kk-n-306-027

Konfirmantgruppe i Fana Kirke

Oppdragsgiver: Pastor Dypvik

Prest, Gruppeportrett, Kirkeinteriør, Konfirmant

Fotografi ubb-kk-n-424-064

Enoch Djupdræt

[Fra Fanafjell]

Utsikt fra Fanafjell

Kirke, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-bx-0367

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets nordside]

1928-12-29

Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets nordside

Kirke, Arkitekt, Vindu, Glassmaleri, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-038

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fana]

1961-08-23

Fana

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053691

Atelier KK

[Eksteriør, Fana Kirke. Sett fra sør-vest.]

Eksteriør, Fana Kirke. Sett fra sør-vest.

Kirke, Arkitekt, Vindu, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Fotografi ubb-kk-n-306-009

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

1928-12-29

Interiør fra sakristiet i Fana kirke

Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Vindu, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi

Fotografi ubb-kk-n-306-036

Atelier KK

[Interiør, Fana kirke. Gudstjeneste]

Interiør, Fana kirke. Gudstjeneste

Prest, Kirke, Alter, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip

Fotografi ubb-kk-n-306-003

Atelier KK

[Eksteriør, Fana kirke, sett fra vest]

Eksteriør, Fana kirke, sett fra vest

Kirke, Vei, Arkitekt, Tre, Kirkespir, Dørportal, Klokketårn, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-060

Enoch Djupdræt

Norge. Bondebryllup, Fana kirke.

Bryllup, Gruppeportrett, Norske folkedrakter, Brudepar

Fotografi ubb-dju-p-0595a

Atelier KK

[Eksteriør, Fana kirke. Sett fra nordvest]

1928-12-29

Eksteriør, Fana kirke. Sett fra nordvest

Kirke, Snø, Arkitekt, Kirkespir, Gravstein, Inngangsparti, Vindu, Klokketårn, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-020

Widerøe's Flyveselskap A/S

Fana kirke

1955-06-02

Fana kirke

Flyfoto, Kirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080805

Atelier KK

[Arkitektegning av Nordfasaden på Fana Kirke]

Arkitektegning av Nordfasaden på Fana Kirke

Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-290-036

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirkens sørside og sakristi sett fra vest]

Eksteriør Fana kirke. Kirkens sørside og sakristi sett fra vest

Kirke, Arkitekt, Gravstein, Steinhelle, Vindu, Arkitekter, Sakristi

Fotografi ubb-kk-n-306-011

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst]

Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst

Kirke, Motorsykkel, Arkitekt, Steintrapp, Vindu, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Fotografi ubb-kk-n-306-019

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets nordside]

Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets nordside

Kirke, Arkitekt, Vindu, Glassmaleri, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-040

Atelier KK

[Dør]

Eksteriør, Fana kirke. Dørportal i skipets sør-mur.

Kirke, Arkitekt, Dørportal, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-016

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kirkevoll skole Fana kirke Fana busstasjon]

Flyfoto, Kirke, Oversiktsbilde, Busstasjon

Fotografi ubb-w-sh-005634

Atelier KK

[Parti fra Fana, med Fana kirke og Kirkevoll skole i bakgrunnen]

Parti fra Fana, med Fana kirke og Kirkevoll skole i bakgrunnen

Kirke, Vei, Skolebygning, Bygd, Bolighus

Fotografi ubb-kk-n-306-063

Atelier KK

ubb-kk-n-290-038

Repro. Arkitekttegning. To snitt tegninger og en fasadetegning av sakristiet i Fana Kirke

Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-290-038

Atelier KK

[Fana kirke sett fra øst. Korets østmur og sakristiet]

1928-12-29

Fana kirke sett fra øst. Korets østmur og sakristiet

Kirke, Gravplass, Snø, Arkitekt, Tre, Vindu, Arkitekter, Sakristi

Fotografi ubb-kk-n-306-002

Atelier KK

[Arkitekttegning.Interiør, Fana kirke]

1926-01-25

Arkitekttegning.Interiør, Fana kirke

Interiør, Kirke, Arkitekt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-260-024

Atelier KK

[Eksteriør, Fana Kirke. Sett fra sør-vest.]

1928-12-29

Eksteriør, Fana Kirke. Sett fra sør-vest.

Kirke, Snø, Arkitekt, Kirkespir, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-015

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Orgelgalleriet sett fra kirkeskipet]

1928-12-29

Interiør Fana kirke. Orgelgalleriet sett fra kirkeskipet

Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Lysekrone, Kirkebenk, Orgelgalleri, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-023

Atelier KK

[Statsminister Konows begravelse i Fana Kirke 1924]

Statsminister Konows begravelse i Fana Kirke 1924

Kirke, Begravelse, Blomsterdekorasjon, Alter, Altertavle, Prekestol

Fotografi ubb-kk-n-262-001

Atelier KK

[Interiør, Fana kirke. Vindu i korets østmur, bak alteret.]

1928-12-29

Interiør, Fana kirke. Vindu i korets østmur, bak alteret.

Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Vindu, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-004

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirke og sakristi sett fra sørvest]

Eksteriør Fana kirke. Kirke og sakristi sett fra sørvest

Kirke, Snø, Arkitekt, Vindu, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Fotografi ubb-kk-n-306-018

Atelier KK

[Eksteriør, Fana kirke og kirkegård, sett fra nordøst]

Eksteriør, Fana kirke og kirkegård, sett fra nordøst

Kirke, Gravplass, Arkitekt, Kirkespir, Gravstein, Vindu, Helletak, Klokketårn, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-058

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirken og kirkegården sett fra nord]

Eksteriør Fana kirke. Kirken og kirkegården sett fra nord

Kirke, Gravplass, Arkitekt, Kirkespir, Gravstein, Vindu, Klokketårn, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-022

Enoch Djupdræt

Fana kirke. År 1150.

Kirke, Kirkeinteriør

Fotografi ubb-dju-p-0762a

Atelier KK

[Arkitekttegning. Fana kirke]

Arkitekttegning. Fana kirke

Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-260-023

Enoch Djupdræt

Fana kirke, Norge. År 1150.

Kirke, Kirkeinteriør

Fotografi ubb-dju-p-0762b

Atelier KK

[Arkitekttegning. Øst fasaden på Fana Kirke med sakristi]

Arkitekttegning. Øst fasaden på Fana Kirke med sakristi

Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-290-037

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra øst.]

1928-01-01

Kirke, Snø, Arkitekt, Tre, Vindu, Arkitekter, Sakristi

Fotografi ubb-kk-n-306-028

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Kirkeorgel]

1928-12-29

Kirke, Orgel

Fotografi ubb-kk-n-306-024

Enoch Djupdræt

[Brudepar og gjester]

Prest, Bryllup, Bunad, Brudepar, Brudekrone

Fotografi ubb-dju-nx-1091

Atelier KK

[Interiør Fana kirke]

Interiør Fana kirke. Kirkeskipet og galleriet sett fra koret og alteret, med døpefont i forgrunnen.

Kirke, Arkitekt, Orgel, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-007

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke og kirkegård, sett fra nord]

Eksteriør Fana kirke og kirkegård, sett fra nord

Kirke, Gravplass, Arkitekt, Kirkespir, Gravstein, Vindu, Klokketårn, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-057

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

Interiør fra sakristiet i Fana kirke

Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Vindu, Bjelke, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi

Fotografi ubb-kk-n-306-035

Atelier KK

[Arkitekttegning. Fana kirke]

1926-01-25

Arkitekttegning. Fana kirke

Kirke, Arkitekt, Eksteriør, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-260-025

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Kirkeskipet sett mot koret]

Interiør Fana kirke. Kirkeskipet sett mot koret

Kirke, Arkitekt, Alter, Vindu, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-010

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets sørside]

Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets sørside

Kirke, Arkitekt, Vindu, Glassmaleri, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-037

Atelier KK

[Repro. Arkitekttegning. Plantegning av Fana Kirke med sakristi]

Repro. Arkitekttegning. Plantegning av Fana Kirke med sakristi

Kirke, Arkitekt, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-290-039

Atelier KK

[Fana kirke. Dørportal i skipets sør-mur.]

1928-12-29

Fana kirke. Dørportal i skipets sør-mur.

Kirke, Arkitekt, Dørportal, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-001

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Koret med døpefont, alter, altertavle og vinduer]

1928-12-29

Interiør Fana kirke. Koret med døpefont, alter, altertavle og vinduer

Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Alter, Vindu, Altertavle, Døpefont, Glassmaleri, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-026

Atelier KK

[Interiør Fana kirke]

1928-12-29

Interiør Fana kirke. Parti fra koret, med nyrestaurert vindu, deler av alteret og altertavlen

Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Alter, Vindu, Altertavle, Lysestake, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-034

Enoch Djupdræt

[Fra Fanafjell]

Utsikt fra Fanafjell

Kirke, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-bx-0068

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirken og kirkegården sett fra nordøst]

Eksteriør Fana kirke. Kirken og kirkegården sett fra nordøst

Kirke, Gravplass, Arkitekt, Kirkespir, Gravstein, Vindu, Klokketårn, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-032

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Korets sørportal sett fra sakristi-gangen]

1928-12-29

Interiør Fana kirke. Korets sørportal sett fra sakristi-gangen

Kirke, Arkitekt, Steinhelle, Dørportal, Korridor, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-006

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Dørhåndtak og beslag]

1928-12-29

Interiør Fana kirke. Dørhåndtak og beslag

Kirke, Dør, Dørhåndtak

Fotografi ubb-kk-n-306-041

Atelier KK

[Eksteriør, Fana kirke, sett fra vest]

Kirke, Arkitekt, Kirkespir, Steinmur, Klokketårn, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-306-029