Wilhelm Frimann Koren Christie

[Rune-Inscriptioner i Vangs Præstegjeld i Valdres meddelte af Sognepræst Stang]

Innsamlet av sogneprest Stang

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

Brev ubb-ms-0262-f-10

Catharine Hermine Kølle

'Elvens Udløb i Slire-Vand'

Slidrefjorden, Valdres. Vestre Slidre og Vang i Oppland.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000503