Commercedirektør Jørgen Thor Møhlens Copiebog Møhlenpris og dens Manufacturer vedk. 1676-1706.

Indeholder adskillig av betydning for Bergens handelshistorie. Kopiboken ført av Thor Møhlens sekretær. Kun enkelte ...

Brev, Bergen, Handel, Handelshistorie, Kopibok

Manuskript ubb-ms-0423