Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en britisk-egyptisk fangeutveksling ...

Tog, Militæruniform, Mann, Krigsfange, Journalist, Mellomformat, Publiserte bilder, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0072

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-21

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en britisk-egyptisk fangeutveksling ...

Tog, Jernbanestasjon, Militæruniform, Soldat, Mann, Kamera, Krigsfange, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Kontaktkopi, Turban

Fotografi ubb-jg-k-0073

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en britisk-egyptisk fangeutveksling ...

Tog, Militæruniform, Hund, Mann, Tre, Krigsfange, Kopp, Mellomformat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Turban

Fotografi ubb-jg-k-0071

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Mat, Skip, Soldat, Bil, Sykkel, Musikkinstrument, Bading, Kanal, 35 mm, Journalist, Teltleir, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, DANOR-bataljonen, Veisperring

Fotografi ubb-jg-k-0020

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Mat, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Kanal, Flyplass, Jeep, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Kontaktkopi, DANOR-bataljonen, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0011

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser Grinde ved Suezkanalen, ...

Militæruniform, Soldat, Bil, Soldathjelm, Flagg, Kanal, Kamera, Fotograf, Mellomformat, FN, UNEF, Kontaktkopi, DANOR-bataljonen, Veisperring

Fotografi ubb-jg-k-0022

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Jernbanestasjon, Militæruniform, Soldat, Mann, Kanal, Hatt, Tre, Slepebåt, Krigsfange, Kopp, Mellomformat, FN, UNEF, Kontaktkopi, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0070

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser danske soldater i ...

Soldat, Flagg, Kanal, Mikrofon, Journalist, Mellomformat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0013

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Kanal, Sekk, Journalist, Militærleir, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0015

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter ...

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Flagg, Kanal, Journalist, Mellomformat, FN, UNEF, Kontaktkopi, DANOR-bataljonen, Observasjonspost

Fotografi ubb-jg-k-0014