Ukjent

[Salon du Nord]

Gatelys, Bygninger, By- og småsteder, Gate, Barber- og frisørsalong, Byggeplass, Flaggstang, Tregjerde, Håndkjerre, Murhus

Fotografi ubb-bs-ok-19666

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12]

1928-03-31

Gate, Arkitekt, Forretningsgård, Allmenning, Søyler, Buntmaker, Arkitekter, Bundtmakere, Pelsvareforretninger

Fotografi ubb-kk-n-299-010

Atelier KK

[Torgallmenningen 12]

Torgallmenningen 12

By- og småsteder, Butikk, Håndkjerre, Allmenning, Markise, Herreekviperingsforretning, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-062

Atelier KK

[Elektroluxbutikk på Torgallmenningen]

Bygninger, Bil, Car, Butikk

Fotografi ubb-kk-n-353-016

Ukjent

[Otilie Hansen Pensionat og C. Brandts filial på Torgallmenningen]

Bygninger, Pensjonat, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate

Fotografi ubb-bs-fol-02336

Atelier KK

[Torgallmenningen]

Torgallmenningen

By- og småsteder, Bil, Car, Markedsplass, Allmenning, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-kk-n-315-140

Atelier KK

Rathje pensionat

Interiør, Bord, Pensjonat, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Maleri, Sofa

Fotografi ubb-kk-n-410-063

Atelier K. Knudsen

Torvalmenning. Bergen

Personbil, By- og småsteder, Postkort, Butikk, Allmenning

Fotografi ubb-kk-pk-5123

Atelier KK

Bergen - Torvalmenning.

By- og småsteder, Hest, Postkort, Buss, Drosje, Forretningsgård, Allmenning, Aviskiosk, Markise

Fotografi ubb-kk-pk-2272

Atelier KK

Rathje pensionat

Rathje hadde pensionatet i 5 etasje. Reklameskiltene henger mellom vinduene

Bygninger, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-n-367-032

Jacobsen (fotograf)

Torvalm.12 Frk. Hansens pensjonat

1902-09-30

En brann i Torgallmenningen 12 i Frøken Hansens pensjonat.

Brannslokking, Brann, Folkemengde, Stige

Fotografi ubb-thw-0352

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12]

1928-03-31

Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12

Gate, Arkitekt, Forretningsgård, Allmenning, Søyler, Pelsvareforretning, Buntmaker, Arkitekter, Bundtmakere

Fotografi ubb-kk-n-299-009

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12]

Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12

Arkitekt, Forretningsgård, Allmenning, Pelsvareforretning, Buntmaker, Arkitekter, Bundtmakere, Pelsvareforretninger

Fotografi ubb-kk-n-299-024

Atelier KK

Rathje pensionat

Interiør, Bord, Pensjonat, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Maleri, Sofa

Fotografi ubb-kk-n-410-062

K. Knudsen & Co

[Torgallmenningen]

Starvhusgt.1 for frisør Bernhard Holmberg, fra 1896-97 (på høyre side av Starvhusgaten): Tegnet av arkitekt Hans Heinrich Jess

Gate, Gutt, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-kk-1824-4301

Atelier KK

[Torgallmenningen 12]

Torgallmenningen 12

By- og småsteder, Butikk, Gjenreising og sanering, Markise, Allé

Fotografi ubb-kk-n-315-128

Atelier KK

Bergen: Torvalmenning.

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Drosje, Forretningsgård, Allmenning, Kiosk, Markise

Fotografi ubb-kk-pk-2057

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12]

Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12

Arkitekt, Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Pelsvareforretning, Buntmaker, Arkitekter, Bundtmakere, Pelsvareforretninger

Fotografi ubb-kk-n-299-021

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12]

Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12

Arkitekt, Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Pelsvareforretning, Buntmaker, Arkitekter, Bundtmakere, Pelsvareforretninger

Fotografi ubb-kk-n-299-022

Atelier KK

Rathje pensionat

Rathje hadde pensionatet i 5 etasje. Reklameskiltene henger mellom vinduene

Bygninger, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-n-367-031