Gustav Brosing

Fjellgaten 2 (t.h.), 5A (t.v.) sett fra Fjellgaten mot Skansesvingene

1957-09-29

Bolighus, Gate, Tregjerde

Fotografi ubb-bros-00337b

Gustav Brosing

Fjellgaten 2

1957-09-29

Fjellgaten 2(t.v.). Til høyre 3A og 5A, sett fra Skansesvingene

Bolighus, Gate

Fotografi ubb-bros-00337a

Gustav Brosing

ubb-bros-00926

Den øvre del av Lindebergsmuget. Huset øverst i bilde er Langeveien 18. Huset til høyre er Lindebergsmuget 9. Bak gjerdet ligger "apotekerhagene". Det nederste huset til venstre er Lindebergsmuget nr. 6.

Bolighus, Jente, Trehusbebyggelse by, Smau

Fotografi ubb-bros-00926