John Bernhard Rekstad

Tverlandet fra Hopen 1909 el. 1911

Kartnr. 2029 II ? UTM koord. Tverrlandet frå Hopen

Landskap

Fotografi ubb-jr-173-013