Hvalstads Jernbanestation.

Den eldste av stasjonene på Hvalstad. I forgrunnen er krysset mellom den gamle Kongeveien gjennom Hvalstad gård og jernbanesporet.

Fotografi ubb-kk-1318-1219

Knud Knudsen

Valstad Jernbanestation

Jernbanebro

Fotografi ubb-kk-ns-1324

Knud Knudsen

Parti ved Valstad

Jernbaneskinner, Skjæring

Fotografi ubb-kk-ns-1329

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Valstad

Jernbanebro

Fotografi ubb-kk-ns-1327

Knud Knudsen

Jernbanetunellen ved Hvalstad.

Bildet viser den korte Solstadtunnellen

Jernbane, Jernbaneskinner, Tregjerde, Tunnel

Fotografi ubb-kk-1318-1229

Knud Knudsen

Tunnellen ved Valstad

Jernbaneskinner, Tregjerde, Jernbanetunnel

Fotografi ubb-kk-ns-1330

Knud Knudsen

Parti ved Hvalstad

Bildet er tatt fra trebroen over til daværende Øvre Solstad gård. (ble senere Hartmann pensjonatskole) Salsåsen i bakgrunnen midt på bildet. Skaugumåsen sees til venstre

Jernbane, Jernbaneskinner

Fotografi ubb-kk-1318-1227

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Valstad

Jernbanebro

Fotografi ubb-kk-ns-1326

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Hvalstad

Hvalstadbroen ble bygget i 1870-1872. Dette var Skandinavias største trebro. Broen ble revet i 1914-1915

Trebro

Fotografi ubb-kk-1318-1221

Knud Knudsen

Jernbanestationen ved Hvalstad.

Bildet er fotografert fra Brusetkollen mot Østre Solstad. Den nedre del av Skaugumåsen, Solåsen sees i bakgrunnen.

Jernbanebro, Jernbaneskinner, Trebro

Fotografi ubb-kk-1318-1225

Knud Knudsen

Parti mellem Kristiania og Drammen.

Utsikt fra Hvalstad stasjon

Gård

Fotografi ubb-kk-1318-1230

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Hvalstad.

Hvalstadbroen ble bygget 1870-1872. Broen var Skandinavias største trebro. Den ble revet mellom 1914-1915.

Trebro

Fotografi ubb-kk-1318-1222

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Valstad

Jernbanebro

Fotografi ubb-kk-ns-1325

Knud Knudsen

Parti ved Valstad

Jernbaneskinner, Trebro, Skjæring

Fotografi ubb-kk-ns-1328

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Hvalstad.

Jernbanebroen ved Hvalstad ble bygget i årene 1870-1872. Den var Skandinavias største trebro. Broen ble revet i årene 1914-15.

Jernbanebro

Fotografi ubb-kk-1318-1223

Knud Knudsen

Jernbanetunellen ved Hvalstad

Bildet viser den korte Solstadtunnellen

Jernbane, Jernbaneskinner, Tregjerde, Tunnel

Fotografi ubb-kk-1318-1228

Knud Knudsen

Hvalstads Jernbanestation.

Vei, Jernbanestasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1220

Knud Knudsen

Parti ved Hvalstad.

Bildet viser den første trebroen over til Øvre Solstad gård. Salsåsen sees i bakgrunnen.

Jernbane, Jernbaneskinner, Trebro

Fotografi ubb-kk-1318-1226

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Hvalstad.

Jernbanebro, Trebro

Fotografi ubb-kk-1318-1224