Samlinger knyttet til Askevold

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0811-E-j

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 89: [Antegnelser Museet vedkommende nedskrevne paa Askevold. i August 1845.]

1845

Fortegnelse over zoologiske og antikvariske Gjenstande indsamlede paa en reise i Søndfjord 1846. Naturhistoriske optegnelser m. m. Alt paa løse blader.

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Museologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-e-089

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 188: [Optegnelse over de under Opholdet paa Askevold fra 29de Aug: 1844 til Sept s.a:]

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-78

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 14: [To avskrifter fra Løytnant Müller til oberstløytnant Holck: "Om utgravingen av Baldershaug, Husebø, Leikanger" og "Avskrift af Krafts Manuskript til en Beskrivelse over Nordre Bergenhus Amt".]

1823-08-09

Inneholder to avskrifter på samme dokument.

1800-tallet, Vitenskapshistorie, Arkeologi, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater, Utgraving

Manuskript ubb-ms-0199-c-02

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 88: [Fangst paa Askevold i August 1845.]

1845

Fortegnelse over zoologiske og antikvariske Gjenstande indsamlede paa en reise i Søndfjord 1846. Naturhistoriske optegnelser m. m. Alt paa løse blader.

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-e-088

J. Neumann: Opuscula.

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Manuskript ubb-ms-0004

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 54: [Mærkelige Dyr fangede paa Askevold i aug. 1843.]

Fortegnelse over zoologiske og antikvariske Gjenstande indsamlede paa en reise i Søndfjord 1846. Naturhistoriske optegnelser m. m. Alt paa løse blader.

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-e-054