Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 21/1 1885 - 23/12 1885

Flere av brevene er stilet til "Min Bell!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet ...

Politikk

Kopibok ubb-ms-1100-07

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 5/1 1886 - 28/12 1886

Flere av brevene er stilet til "Kjære Moder og Ulla!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske ...

Politikk

Kopibok ubb-ms-1100-08