A.S. Peter Alstrups Kunstforlag

Bergen. Kong Oscarsgd. med Stadsporten

Kortnummer 1854

Vei, Postkort, Port, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-bs-ok-02433

Olai Schumann Olsen

[Kalfarveien mot Stadsporten]

Boligblokk, Gatelys, By- og småsteder, Gate, Port, Trikk, Allé

Fotografi ubb-so-0617

K. Knudsen & Co

Bergen - Kong Oscarsgate

Snø, Gate, Vinter

Fotografi ubb-kk-nkx-0027

K. Knudsen & Co

Bergen - Stadsporten

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-3508

Port

Fotografi ubb-kk-m-010

Olaf Andreas Svanøe

[Stadsporten, Bergen]

Vei, Port

Fotografi ubb-bs-ok-00423-001

Ukjent

[Stadsporten, Kalfarveien]

Stadsporten, Kalfarveien

Bygninger, Vei, Port

Fotografi ubb-bros-03777

Olai Schumann Olsen

Stadsporten fra Kalfaret

By- og småsteder, Gate, Port, Trikkeskinner

Fotografi ubb-so-0625

J. Meulmann

[Kong oscars gate. Bergens Sporvei linje 2.]

Motogvogn nr. 115

Personbil, Bolighus, Gate, Steinhelle, Trikkeskinner, Trikk

Fotografi ubb-bs-ok-10570-004

Ukjent

[Stadsporten]

Stadsporten

Gatelys, Port, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bros-05366

Ukjent

[Kong Oscarsgate og Stadsporten]

Kong Oscarsgate og Stadsporten

Gatelys, Snø, Gate, Vinter

Fotografi ubb-bros-04687

Atelier KK

[Eksteriør, Bergens Handelsgymnasium]

Eksteriør, Bergens Handelsgymnasium; elever foran bygningen. Kalfarveien med Stadsporten

Gatelys, Skolebygning, Gate, Arkitekt, Elev, Trikkeskinner, Gymnas, Allé, Arkitekter, Skoler

Fotografi ubb-kk-n-314-015

Jacobsen (fotograf)

Stadsporten

Stadsporten er et uforanderlig innslag i bybildet. utenfor denne porten er det før 1900 - når dette bildet blir tatt - et meget ettertraktet spaserområde. S. Thowsen 2001.

Bygninger, By- og småsteder, Vei, Gate, Port, Spasertur, Trikk

Fotografi ubb-thw-0378

Ralph L. Wilson

Statsporten

Vei, Gate, Port, Murer

Fotografi ubb-wil-a-090

Benjamin Larm; Josef Larm

Stadsporten

Kalfarveien som fører ned mot Stadsporten nederst i veien. Her ser ein hest og kjerre ved sida trikken. Ukjent tidspunkt.

By- og småsteder, Hest, Gate, Trikk

Fotografi ubb-thw-0377

Ukjent

[Stadsporten]

1910-02-09

Vei, Snø, Hest, Slede, Vinter, Port

Fotografi ubb-bs-ok-05278

Olai Schumann Olsen

[Kalfarveien]

Kalfarveien

Personbil, By- og småsteder, Gate, Port

Fotografi ubb-so-1538

Atelier KK

Bergen - Stadsporten

Gml.kopi. Repro.

By- og småsteder, Postkort, Gate, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-pk-3060

Marcus Selmer

[Stadsporten og Domkirken sett fra Assistentkirkegården]

Gravplass, Port, Domkirke

Fotografi ubb-s-060

Olaf Andreas Svanøe

Kalfarbakken

Utsikt fra Stadsporten i 1896. Kalfarveien er på denne tiden berensernes yndlingspromenade. Langs veien er det utplassert benker. S. Thowsen 2001.

By- og småsteder, Vei, Hest, Hestekjerre, Promenering

Fotografi ubb-thw-0461

Olai Schumann Olsen

[Stadsporten]

Stadsporten

Gatelys, Kvinne, By- og småsteder, Gate, Port, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-so-1537

Olai Schumann Olsen

[Stadsporten]

Stadsporten

By- og småsteder, Gate, Port

Fotografi ubb-so-2114

Olaf Andreas Svanøe

[Kong Oscars gate]

Kong Oscars gate

Gatelys, Bolighus, Gate

Fotografi ubb-bros-04691

[Kalfaret-Stadsporten]

Kalfaret-Stadsporten

Fotografi ubb-bros-04883

Gustav Brosing

Stadsporten

1959-06-20

Gate, Tollbod, Brostein, Trikkeskinner, Murhus

Fotografi ubb-bros-02942

Atelier KK

Bergen: Fra Kalfaret

Personbil, Snø, Postkort, Vinter, Trikkeskinner, Trikk

Fotografi ubb-kk-pk-2451

Olai Schumann Olsen

[Kalfarveien sett gjennom Stadsporten]

Kalfarveien sett gjennom Stadsporten

Gatelys, Personbil, By- og småsteder, Yrkesklær, Port, Trehusbebyggelse by, Trikkeskinner, Uniformslue, Sjåfør, Allé

Fotografi ubb-so-2135

Ralph L. Wilson

Kalfarveien s - n mot statsporten

Vei, Gate, Telefonstolpe, Allé

Fotografi ubb-wil-a-109

Atelier KK

[Repro. Kalfarveien ved Handelsgym, Stadsporten til venstre]

Repro. Kalfarveien ved Handelsgym, Stadsporten til venstre

Snø, Gate, Trikk, Rutebilselskap

Fotografi ubb-kk-n-292-013

Olai Schumann Olsen

[Kalfarveien sett gjenom Stadsporten]

Kalfarveien sett gjenom Stadsporten

Gatelys, Personbil, By- og småsteder, Yrkesklær, Gate, Port, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner, Uniformslue, Sjåfør, Allé

Fotografi ubb-so-0618

Knud Knudsen

[Stadsporten]

Port

Fotografi ubb-kk-1318-3508

Atelier KK

[Fra Bergen]

Fra Bergen

Fotografi ubb-kk-n-152-002

Gustav Brosing

Stadsporten

1959-06-20

Gate, Gjerde, Trebygning, Mur

Fotografi ubb-bros-02943

Olaf Andreas Svanøe

Bergen. Kalfarveien

Kortnummer 88

Gatelys, Vei, Postkort, Sykkel, Port

Postkort ubb-bs-pkb-00375

Atelier KK

Udsigten ved Stadsporten til Kalfaret imod Syden

Kvinne, Fjell, Hest, Bolighus, Gate, Mann, Maleri

Fotografi ubb-kk-n-233-005

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Stadsporten]

Kvinne, Port, Paraply

Fotografi ubb-thw-0065

K. Knudsen & Co

[Stadsporten]

Snøvinteren i Bergen 1917/1918

Snø, Vinter, Trikk

Fotografi ubb-kk-nax-0281

[Kalfarveien forbi Stadsporten]

Vegen bort forbi Stadsporten med flere mennesker ute å promenre på fortauet. Ukjent fotograf og tidspunkt.

By- og småsteder, Vei, Promenering

Fotografi ubb-thw-0444

Atelier KK

Bergen- Stadsporten.

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Gate, Trikkeskinner, Bryggerivogn

Fotografi ubb-kk-pk-2198

Paul Eduard Ritter

Stadsporten. Kalfaret

Vei, Port

Fotografi ubb-bs-ok-00423-002

Enoch Djupdræt

Stadsporten ved nat

Portal

Fotografi ubb-dju-p-0258b

Atelier KK

Bergen: Stadsporten

Personbil, By- og småsteder, Postkort, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-pk-2199

Agnes Nyblin

[Snøvinteren i Bergen 1917/1918]

Snøvinteren i Bergen 1917/1918

Snø, Gate, Port, Trikk

Fotografi ubb-bs-fol-00320

Atelier KK

Bergen: Stadsporten

Gatelys, Bygninger, By- og småsteder, Politi, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-nss-007-023

Gustav Brosing

Stadsporten

1959-06-20

Gate, Port, Tre

Fotografi ubb-bros-02944

Knud Knudsen & Co.

Bergen: Stadsporten.

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Port

Fotografi ubb-kk-pk-0010

Atelier KK

[Stadsporten, Bergen]

Stadsporten, Bergen

Fotografi ubb-kk-n-152-006

Olai Schumann Olsen

[Reprofoto Kong Oscarsgate]

Original av Schumann Olsen

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Snø, Gate, Trehusbebyggelse by, Trebygning, Murhus, Fortau

Fotografi ubb-kk-n-423-068

Olai Schumann Olsen

[Kalfaret sett gjennom Stadsporten]

Kalfaret sett gjennom Stadsporten

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Port, Trehusbebyggelse by, Allé

Fotografi ubb-so-0281

Atelier K. Knudsen

Bergen-Stadsporten

Port, Trikkeskinner, Allé, Veggdekorasjon

Fotografi ubb-kk-pk-5215

Olai Schumann Olsen

[Kong Oscars gate i snø og slaps]

Kong Oscars gate i snø og slaps

By- og småsteder, Snø, Bolighus, Gate, Port, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-so-0468

[Kong Oscarsgt.]

Kong Oscarsgt.

Gatelys, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Port, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bros-05339

Ukjent

[Kong Oscarsgate ved Stadsporten]

Kong Oscarsgate ved Stadsporten

Gatelys, Snø, Bolighus, Gate, Murhus

Fotografi ubb-bros-04819

Paul Eduard Ritter

Norge - Bergen

Hefte med Paul Eduard Ritter sine Bergensmotiver

By- og småsteder

Album ubb-bs-ok-00919

Atelier KK

[Gravfølge]

Ukjent gravfølge

Begravelse, Gravfølge, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-370-021

Olai Schumann Olsen

[Kong Oscars gate]

Kong Oscars gate

Gatelys, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Port, Trehusbebyggelse by, Jerngjerde, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-so-0391

Atelier KK

[Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958.]

1958-05-03

Gatelys, Buekorps, Jubileum, Brostein, Trikkeskinner, Fane

Fotografi ubb-kk-n-453-007

Marcus Selmer

[Bergen]

Bergen

By- og småsteder

Fotografi ubb-s-072

Marcus Selmer

Stadsporten

Foto av Stadsporten med Assistentkirkegården i forgrunnen.

Fjell, Bygninger, By- og småsteder, Gravplass

Fotografi ubb-thw-0474

Olai Schumann Olsen

[Kong Oscars gate mot Stadsporten]

Kong Oscars gate mot Stadsporten

Gatelys, By- og småsteder, Snø, Gate, Port, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-so-0493

Olai Schumann Olsen

[Kong Oscars gate]

Kong Oscars gate

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Port, Trehusbebyggelse by, Jerngjerde, Allé

Fotografi ubb-so-1521

Olai Schumann Olsen

[Stadsporten]

Stadsporten

Kvinne, By- og småsteder, Barnevogn, Gate, Damehatt, Port, Kåpe, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-so-0626

Atelier K. Knudsen

Bergen-Stadsporten

Port, Trikkeskinner, Allé

Fotografi ubb-kk-pk-5216