Atelier K. Knudsen

Fabrikanlæggene i Odda, Hardanger

Fabrikk, Postkort, Oversiktsbilde, Overview, Industriområde

Fotografi ubb-kk-pk-0154

Atelier K. Knudsen

Odda i Hardanger

Fabrikk, Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Industriområde

Fotografi ubb-kk-pk-0175a

Atelier K. Knudsen

Carbidfabriken i Odda, Hardanger

Fabrikk, Postkort, Oversiktsbilde, Overview, Industriområde

Fotografi ubb-kk-pk-0174

Atelier K. Knudsen

Odde i Hardanger

Fabrikk, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-nax-0247

Knud Knudsen & Co.

Parti fra Odde i Hardanger

Fabrikk, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke

Fotografi ubb-kk-na-0004a