Atelier KK

[Lodin Lepps gate 2]

Lodin Lepps gate 2, A/S Revisionsbanken. Arkitekt Arnt Greve. Bygningen oppført ca. 1918.

Vindu, Arbeider, Gatelys, Tårn, Arkitekt, Forretningsgård, Arkitekter, Banker

Fotografi ubb-kk-n-189-013

Atelier KK

[Bygningsportrett]

Bygninger, Bil, Gate, Politi, Mann, Forretningsgård

Fotografi ubb-kk-n-341-012