Samlinger knyttet til Halsnøy kloster

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-L

Diplom datert 1747, 3. mai. Halsnøy kloster (Fjelberg, Hordaland)

1747-05-03

Andreas Heiberg, fogd i Sunnhordland og Hardanger, utsteder bygselseddel til Ole Olsen Fatland og Halver Alvaldsen på gården Vatnedal med Lille-Vatnedal i Skånevik skiprede som ligger under Halsnøy kloster.

Diplom ubb-diplom-1747-05-03

Diplom datert 1482, 22. mars. Vik (Fjellberg, Hordaland)

1482-03-22

Seks menn bekrefter etter sine foreldres og forfedres utsagn, at den halve Bjoa- eller Utbjoa-Våg i Fjellberg alltid har tilhørt de to mannsverk i Utbjoa som kaltes Midstue og Øvstestue, og at Halsnøy kloster aldri ...

Jordbruk, Middelalderen, Prester, Rettssak, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0163

Referanse til diplom datert 1452, 23. juni. Store-Brandvik (Stord, Hordaland)

1452-06-23

Tre lagrettemenn i Sunnhordaland kunngjør, at tre menn, Halstein Arnassøn, Halvar Gautssøn og Torkel Toressøn aldri har hørt annet enn at Store-Brandvik alltid uimotsagt har eid utmarken helt til Haukanes inntil nå denne påstanden fra ...

Middelalderen, Diplomer, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett, Munk, Kunngjøring

Diplom ubb-diplom-0127

Diplom datert 1670, 28. desember. Øystese (Kvam, Hordaland)

1670-12-28

Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, og sju lagrettemen i Øystese skiprede kunngjør, at Hågen Stensen på Sandven, på anmodning av Torbjørn Bu i Kinsarvik på vegne av sin svigermor Astri ...

Diplom ubb-diplom-0999

Diplom datert 1762, 17. februar. Årtun (Skånevik, Hordaland)

1762-02-17

Erik Haldorsen Årtun selger og skjøter til Jens Undall en jordpart i gården Årtun som han hadde kjøpt på auksjonen over gods tilhørende Halsnøykloster. Salgssummen var 100 riksdaler.

Diplom ubb-diplom-1388

Referanse til diplom datert 1452, 24. juni. Lande (Fjellberg, Hordaland)

1452-06-24

To lagrettemenn i Kvinnherrad i Sunnhordaland kunngjør, at Erik Erikssøn, lagrettemann i Fjellber, og hans mor Gertrud Eriksdatter stadfester at Store-Brandviks utmark alltid uimotsagt gikk helt til Haukanes inntil nå denne påstanden fra abbed Olaf ...

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsrett, Munk

Diplom ubb-diplom-0128

Diplom datert 1683, 1. desember. Halsnøy kloster (Fjellberg, Hordaland)

1683-12-01

Fogd Johan Frimans erklæring til amtmann Laurits Lindenow om at sagen til Laurits Johansøn Erdall (Ørdal), som er blitt ødelagt av fjellskred, kan på hans anmodning flyttes uten at det vil bli til ulempe for ...

Diplom ubb-diplom-1048

Placat og Jorde-Bog datert 1744. København

Placat og Jorde-Bog Over Den Hans Kongel. Majest. tilhørende og udi Norge beliggende Halsnøklosters Gaard og Gods, samt derunder liggende Leedinger, Tiender og Grundelejer, med videre, Som, med de herefter til Slutning anførte Conditioner, i ...

Diplom ubb-diplom-1263

Diplom datert 1801, 11. juli. Gravdal (Fjelberg, Hordaland)

1801-07-11

Haldor Thorsen på Gravdal pantsetter til premieløytnant Severin Wintzent von Segelche sin part i gården Gravdal under Fjelland, som tidligere tilhørte Halsnøykloster, for et lån på 172 riksdaler, 5 mark og to skilling. Påtegninger.

Diplom ubb-diplom-1599

Diplom datert 1748, 23. oktober. Berven (Kvam, Hordaland)

1748-10-23

Ombudsmann A. Heiberg kunngjør et forlik mellom oppsitterne Ombudsmann Sjur Nilsen og Lars Olsen på gården Berven i Øystese skiprede, som tilhører Halsnøy kloster, i en strid om bruk og vedlikehold av gårdsstuen og stabburet ...

Diplom ubb-diplom-1301

Diplom datert 1758, 5. desember. Kjøbenhavn

1758-12-05

Skjøte fra kong Frederik V til Lars Olsen på gården Råen i Granvin skiprede i Hardanger som hadde tilhørt Halsnøyklosters gods. Lars Olsen har nemlig kjøpt gården på auksjon for 14 riksdaler, 84 skilling.

Diplom ubb-diplom-1367

Diplom datert 1758, 18. april. København

1758-04-18

Kopi. Kong Frederik V utsteder skjøte til Søren Elkiær, forvalter over Rosendal, på Halsnøyklosters part på to lauper smør og to huder i gården Sørhuglo i Føyen skiprede i Sunnhordland. Salgssummen var 762 riksdaler. Xeroxkopi ...

Diplom ubb-diplom-1361

Diplom datert 1798, 2. november. Skåneviksjøen (Skånevik, Hordaland)

1798-11-02

Axel Andersen Fjelland pantsetter til Lars Frederich Undahl sin part i gården Fjelland, som tidligere tilhørte Halsnøykloster, for et lån på 250 riksdaler.

Diplom ubb-diplom-1585

Diplom datert 1671, 8. mai. Hause (Kinsarvik, Hordaland)

1671-05-08

Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, og sju lagrettemenn i Kinsarvik Sogn kunngjør, at Torbjørn Pedersen Bu, på anmodning av Endre Tveisme på vegne av sin svigermor Astri Siversdatter Bu, ga ...

Diplom ubb-diplom-1003

Diplom datert 1664, 11. juni. Kjøbenhavn

1664-06-11

Christian Urne til Søgaard har solgt til Johan Friman, forvalter over Halsnøy klostergods og Hardanger amt, hans odelssetegård Hustad i Stemme prestegjeld i Romsdal len samt hans odelsgods, underlagt Hustad hovedgård, i Romsdal og Bergenhus. ...

Diplom ubb-diplom-1664-06-11

[Halsnøy kloster 1656, av maler Elias Fiigenschoug]

Halsnøy kloster 1656, av maler Elias Fiigenschoug

Kunst, Postkort, Maleri, Kloster

Fotografi ubb-bs-ok-03324

Diplom datert 1683, 15. november. Bergen

1683-11-15

Laurits Johansøn Erdall (Ørdal i Eidf jord) anmoder Laurits Lindenow, kanselliråd og amtmann over Bergenhus amt, at han på grunn av fjellskred sommeren 1662 må få flytte sin sag til stedet Fuglåen (ved gården Ædna ...

Diplom ubb-diplom-1047

Diplom datert 1684, 10. mars. Bergenhus

1684-03-10

Laurits Lindenow, kanselliråd og amtmann over Bergenhus amt, gir Laurits Johansøn Erdall (Ørdal), som har fått sin sag ødelagt av fjellskred, tillatelse til å sette opp sagen påny ved stedet Fuglåen (ved gården Ædna i ...

Diplom ubb-diplom-1049

Diplom datert 1713, 12. juni. Sørhuglo (Fjelberg, Hordaland)

1713-06-12

Åstedsbefaring og overenskomst angående Halsnøy klosters andel i gården Sørhuglo i Pøyen skiprede som Knud Iversøn Gram på Sørhuglo bruker. Jonas Olsen Hougs og Volkvard Smith, sogneprest og kapellan til Stord, har nemlig forlangt deling ...

Diplom ubb-diplom-1145

Diplom datert 1655, 18. juni. Bergenhus.

1655-06-18

Sorenskriveren og seks lagrettemenn i Hardanger befarer og takserer gårder i Kinsarvik og Ulvik. Blant annet befarer de en gård, som har fått åker og eng ødelagt av fjellskred, og nedsetter gårdens landskyld. ...

Diplom ubb-diplom-1655-06-18

Diplom datert 1599, 16. oktober. Børve (Kvam, Hordaland)

1599-10-16

Mats Jørgenssøn, befalingsmann over Halsnøy klostergods og fogd i Hardanger, Bjørn på Børve, lensmann i Øystese skipreide, og lagrettemenn i Granvin sogn kunngjør et jordskifte mellom nærskyldsfrendene, Sivord Nielssøn på Rykken i Øystese og Jacob ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Lensmann, Lagrettemann, Fogder, Jordskifte, Befalingsmann

Diplom ubb-diplom-1599-10-16

Diplom datert 1670, 24. oktober. Espeland (Granvin, Hordaland)

1670-10-24

Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, samt to lagrettemenn i Granvin kunngjør et skifte av avdøde Johannes Jøres og hans hustrus etterlatte gods mellom deres fire barn ved navn Knut, Nils, ...

Diplom ubb-diplom-0998