Wilhelm Frimann Koren Christie

[Tilæg til Optegnelsen om Drikkehornet fra Hamarøe]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

Manuskript ubb-ms-0262-f-02