Sofus Madsen

[Slåttonn på Kanonhaugen]

Alma og Elias Marthin Olsen (1874-1958) Landaas (med stråhatt og langorv) og sønnene Sverre, Einar og Ole har slåttonn på Kanonhaugen. De bodde på Løn (Kanonhaugen 36), som ikke var noen gård, bare et bolighus ...

Familie og slekt, Høyonn, Ljå, Rive, Slåttefolk

Fotografi ubb-sm-031

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Landås]

1960-07-04

På Landås: Kanonhaugen.Sophus Madsens hus og Lægdene

Flyfoto, Boligblokk, Bolighus, Oversiktsbilde, Drabantby

Fotografi ubb-w-f-009327