Ukjent

[Hjørnet av Kong Oscars gate og Skostredet]

Hjørnet av Kong Oscars gate og Skostredet

Gatelys, Gate, Trehusbebyggelse by, Metallgjerde

Fotografi ubb-bros-04762

[Kong Oscarsgate 17, 15,13]

Kong Oscarsgate 17, 15,13

Hest, Gate, Mann, Bolighus, Hestekjerre

Fotografi ubb-bros-01990