Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Krohns Kaffe.Oppdragsgiver: H.C. Krohn. Bygning i jugendstil av arkitektene Daniel Muri og Ingolf Danielsen

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Bygninger, Båt, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Fotografi ubb-kk-n-417-142

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Krohns Kaffe.Oppdragsgiver: H.C. Krohn. Bygning i jugendstil av arkitektene Daniel Muri og Ingolf Danielsen

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Bygninger, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Fotografi ubb-kk-n-417-141

Norvin Reklamefoto

[Johan Aksdal]

Næringsbygg, Forretningsgård

Fotografi ubb-nor-a-0071

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Krohns Kaffe.Oppdragsgiver: H.C. Krohn. Bygning i jugendstil av arkitektene Daniel Muri og Ingolf Danielsen

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Dampskip, Båt, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Fotografi ubb-kk-n-417-143

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Krohns Kaffe.Oppdragsgiver: H.C. Krohn. Bygning i jugendstil av arkitektene Daniel Muri og Ingolf Danielsen

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Bygninger, By- og småsteder, Dampskip, Båt, Lastebil, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Fotografi ubb-kk-n-417-144