Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Bergens Bliktrykkeri A/S, Nonnesetergaten 4]

Interiør fra kontoret til Bergens Bliktrykkeri A/S, Nonnesetergaten 4

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Emballagefabrikker, Blikktrykkeri

Fotografi ubb-kk-n-460-107