Knud Knudsen

Husum Hotel, Lærdal

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Karjol

Fotografi ubb-kk-1622-08321

Johan Kjennerud

[Husum hotel]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-bs-ok-15074

Knud Knudsen

Husum Hotel, Lærdal

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Karjol, Hotellbestyrer

Fotografi ubb-kk-1622-08322

Knud Knudsen

Husums Hotel i Lærdal

Etter påbyggingen i 1887

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Steingjerde, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-2127-0858

Knud Knudsen

Husum i Lærdal.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-3443